توحید خانه

بنای توحید خانه که در محدوده باغها و عمارات (قصرها ، حرمسراها و...) شاهان صفوی و با عملکرد خاص خود ودر غرب میدان نقش جهان قرار داشته، امروز به عنوان بنایی با ویژگی های ممتاز، مانند قرارگرفتن گنبد خانه در وسط حیاط و...، در محدوده تاریخی فرهنگی اصفهان (مصوب سال 1349) قرار دارد.

مارتا پیترز

خانه مارتاپیترز یکی از خانه های مسکونی ارزشمند مربوط به عصر صفوی است که در محله تاریخی جلفای اصفهان و در خیابان حکیم نظامی قرار دارد. خانه مارتا پیترز، معروف به جانی گانی ( پدر خانم مارتا پیترز )، در زمان شاه عباس صفوی ساخته شد. این خانه به دلیل تنوع در طرح و کیفیت ساخت و شیوه تزئینات از ارزش بالایی برخوردار است.

خانه ایوبی

خانه ایوبی از بناهای دوره دوم صفوی بوده و باقی مانده ای از یک بنای بزرگتر در جبهه شمالی بنای بوده است.

خاچیکیان

بنای تاریخی خاچکیان در اصل به اسم خانه کرم خان معروف است و مربوط به دوره اول صفوی است؛ بخش اصلی این بنا زمستان نشین و در شمال حیاط قرار داشته که در زمان رضاخان تخریب و مجدداً بازسازی شده است.

هراتیان

خانه هراتیان که در اصل بخش تابستانی خانه خواجه پطروس کشیش معروف زمان شاه عباس صفوی بود، از بنای بسیار با ارزشمند دوره صفوی است که علاوه بر معماری قابل توجه از ترکیبات بسیار با ارزشمندی بهره مند می باشد.

ساختمان های دانشگاه

حوزه های سازمانی

دانشکده ها