خانه فرانسویها

مدرسه فرانسوي‌ ها (كاتوليك ها) در محله سنگتراش‌ ها در سال 1281 شمسي (دو دهه آخر حكومت قاجار) به نام شعبه ابتدايي مدرسه ستاره صبح كه توسط مسيحيان مذهبي كاتوليك فرانسه با رياست پردوموت در خيابان چهارباغ داير شده بود تأسيس شد و شروع به كار كرد  این بنا با ساختار نيمه اروپايي ـ نيمه ايراني يكي از بناهاي مشهور بافت جلفا است.

مدرسه فرانسوي‌ ها (كاتوليك ها) در محله سنگتراش‌ها در سال 1281 شمسي (دو دهه آخر حكومت قاجار) به نام شعبه ابتدايي مدرسه ستاره صبح كه توسط مسيحيان مذهبي كاتوليك فرانسه با رياست پردوموت در خيابان چهارباغ داير شده بود تأسيس شد و شروع به كار كرد این بنا با ساختار نيمه اروپايي ـ نيمه ايراني يكي از بناهاي مشهور بافت جلفا است.

 

 

این بنا که امروزه در اختیار دانشگاه هنر اصفهان می‏باشد به عنوان دانشکده هنرهای تجسمی مورداستفاده قرارمی ‏گیرد.
 

 

 دانشکده هنرهای تجسمی

  خيابان حكيم نظامي - کوچه سنگتراشها - مادی خواجه عابد - جنب ساختمان نگین - دانشگاه هنر اصفهان

  36262681 -031

 

ساختمان های دانشگاه

حوزه های سازمانی

دانشکده ها