خانه ملل

بنای تاریخی استپانیان(خانه ملل)

بنای تاریخی استپانیان یا خانه ملل مربوط به دوره دوم دوران صفوی در زمان شاه عباس دوم است؛ جبهه اصلی زمستانی این بنا در شمال آن قرار داشنه و بنای شمالی حیاط موجود در این بنا در زمان قاجار به انضمام ورودی الحاق گردیده است.

 

این بنا شامل یک تالار اصلی در وسط و دو اتاق به دری با سقف مقرنس در طرفین تالار مرکزی و گوشوار قرار دارد در جبهه شمالی بنای چهار اتاق به دری و یک هشتی ورودی مربوط به دوران قاجار موجود می باشد.

 

 

در حال حاضر این بنا به عنوان یکی از دانشکده های دانشگاه هنر اصفهان با نام دانشکده هنرادیان و تمدنها مورد استفاده قرار می‏گیرد .

 

دانشکده هنرادیان و تمدنها

  خيابان محتشم کاشانی - کوچه 33 ( متین ) - دانشگاه هنر اصفهان

  36288387 -031

 


 

ساختمان های دانشگاه

حوزه های سازمانی

دانشکده ها