آيين نامه ها و كاربرگ هاي آموزشی

   شیوه نامه آموزشی دانشجویان مقطع دکتری

آیین نامه مالی دكتري مصوب دانشگاه
آیین نامۀ آموزشی دکتری مصوب دانشگاه
آیین نامه دوره دکتری مصوب وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

آیین نامۀ شیوۀ نگارش رساله مصوب دانشگاه

 

کاربرگ ج -12 (تسویه پژوهشی)
کاربرگ ج -13 (تسویه آموزشی)
کاربرگ درخواست دكتري
کاربرگ ج -20الی ج -26 ( پيش دفاع )
کاربرگ ج -20الی ج -26 ( دفاع نهايي)
کاربرگ ج-6 (پروپوزال يا طرح نامه پيشنهادي رساله) -  فايل word
کاربرگ ج-7 (حكم تصويب طرح نامه)
کاربرگ ج-8 (گزارش سه ماهه)
کاربرگ ج-10 (مجوز دفاع از طرح نامه دکتری)
کاربرگ ج-14 (چكیده فارسی) -  فايل word
کاربرگ ج-15 (چكیده انگلیسی) -  فايل word
کاربرگ ج-18 (تمدید سنوات نیمسال نهم)
کاربرگ ج-19 (تمدید سنوات نیمسال دهم)
كاربرگهای ج-27 الی ج-36 (تدوین و نگارش رساله هاي دكتري)

  شیوه نامه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

آیین نامه مالی مصوب دانشگاه
آیین نامۀ آموزشی و پژوهشی مصوب دانشگاه
آئين نامه دوره كارشناسي ارشد مصوب وزارت علوم

آیین نامۀ شیوۀ نگارش پایان نامه مصوب دانشگاه

 

کاربرگ ب-5 (گواهي شركت در كارگاه روش تحقيق)
کاربرگ ب-6 (پروپوزال يا طرح نامه پيشنهادي پايان نامه) -  فايل word
کاربرگ ب-6 دانشجویان معماری-معماری(پروپوزال يا طرح نامه پيشنهادي پايان نامه) فایل word
کاربرگ ب-7 (حكم تصويب طرح نامه)
کاربرگ ب-8 (گزارش دو ماهه)
کاربرگ ب-9 (معرفي نامه)
کاربرگ ب-10 (مجوز دفاع از پايان نامه)
کاربرگ ب-11 (اعلان برگزاري جلسه دفاع)
کاربرگ ب-12 (تسويه پژوهشي)
کاربرگ ب-13 (تسويه آموزشي)
کاربرگ ب-14 (چكيده فارسي) - فايل word
کاربرگ ب-15 (چكيده انگليسي) - فايل word
کاربرگ ب-16 (تأييد چاپ مقاله)
کاربرگ ب-17 (مجوز سایر درخواستها کارشناسی ارشد)
کاربرگ ب-18 (تمديد سنوات نيمسال پنجم)
کاربرگ ب-19 (تمديد سنوات نيمسال ششم-كميسيون موارد خاص دانشگاه)
كاربرگهاي ب-27 الي ب-36 (تدوين و نگارش پايان نامه)
رتبه ممتاز و چهار ترمه
کاربرگ ارزشیابی نمره مقاله ورودی های 87
كاربرگ هاي نهايي دفاع ورودي هاي 87 و بعد از ان
کاربرگ ارزشیابی نمره مقاله ورودی های 88 و بعد از آن

  شیوه نامه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی

آیین نامۀ نگارش پروژه های کارشناسی مصوب دانشگاه
آیین نامه آموزشي دانشجویان دوره کارشناسی مصوب وزارت علوم
آیین نامه مهمانی دانشجویان کارشناسی مصوب وزارت علوم
اصلاحيه آيين نامه مهماني
آیین نامه دفاع از پروژه های نهایی دانشجویان کارشناسی مصوب دانشگاه
آيين نامه عناوين دروس معارف اسلامي

 

کاربرگ معادل سازی
کاربرگ معرفی به استاد
صورتجلسه دفاع پروژه ها
کاربرگ مجوز دفاع از پروزه
کاربرگ الف-13(تسویه آموزشی)
 کاربرگ الف-3 (تسویه حساب کارگاههای دانشکده مرمت)
کاربرگ الف-17 (مجوز سایر درخواستها کارشناسی)
كاربرگهاي الف-27 الي الف-36 (تدوين و نگارش پروژه نهايي)

 شیوه نامه آموزشی مشترک برای دانشجویان مقاطع دکتری،کارشناسی ارشد و کارشناسی

آيين نامه انتخاب دانشجوی نمونه مصوب وزارت علوم ،‌تحقيقات و فناوري
آیین نامه انتقال از خارج مصوب وزارت علوم ،‌تحقيقات و فناوري
آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته مصوب وزارت علوم ،‌تحقيقات و فناوري

 

کاربرگ استفاده از خوايگاه
کاربرگ صدور کارت (المثنی)
کاربرگ درخواست حوزه ریاست
کاربرگ انتخاب واحد
کاربرگ حذف و اضافه
کاربرگ مجوز مرخصي تحصيلي
کاربرگ معرفی دانشجو به پزشك معتمد
کاربرگ مجوز مهمانی، انتقالی و تغییر رشته
کاربرگ مهمان شده به دانشگاه هنر اصفهان
کاربرگ معرفی دانشجو به پزشك معتمد
کاربرگ ثبت نام دانشجویان مهمان شده به دانشگاه هنر اصفهان

آيين نامه و كاربرگهاي آموزشی براي اعضاي هيات علمي

آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي
آيين نامه ارتقاء و تبديل وضعيت
آيين نامه ارتقاء و تبديل وضعيت که از تاریخ 1394/12/1 لازم الاجرا می باشد.
آئين نامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور
دستور العمل اجرايي جذب و تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي
شيوه نامه اجرايي آيين نامه ارتقاء و تبديل وضعيت
آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
 كاربرگ ارتقا - فايل word
کاربرگ ترفيع - فايل word
كاربرگ تبدبل وضعيت - فايل word
فرم درخواست تاييد صلاحيت مدرسی و تعيین ميزان حق التدريس مدرسين مدعو غير هيات علمی - فایل word

معاونت آموزشی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها