معرفی انجمنهای علمی

 

 

 

اهمیت روزافزون علم در جوامع کنونی و پیشرفت برق آسا در حوزه های مختلف علوم و تقسیم بندی آن به رشته های گوناگون گواهی بر این مدعا است که تمام جنبه های نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر پایه علم بنا شده است. حتی می توان گفت نظام هایی بیشتر استوار و پابرجا هستند که اصول و موازین آنها بر اساس یافته های علمی استوارند. شاید علم در دهه های گذشته تاریخ بشریت چندان اهمیت تعیین کننده ای نداشته است، ولی امروزه در هر نظام توسعه یافته ای راه های پیشرفت و توسعه از طریق گسترش مرزهای دانش بشری میسر است. متولی اصلی نهاد آموزش در هر کشوری دانشگاه است، یکی از گام های اساسی که دانشگاه ها برای گسترش و سازماندهی دانش نیروی انسانی برداشته اند ایجاد انجمن های علمی دانشجویی بوده است. این انجمن های علمی حلقه واسط بین دانشجو و استاد بوده که نقش اصلی آنها تبادل دانش بین دانشجو و استاد و همچنین بین گروه ها، دانشکده ها و دانشگاه های مختلف و ایفای نقش در زمینه های گوناگون علمی برای توسعه کشور است.
به منظورتقويت نشاط علمي درميان دانشجويان ودستيابي به هدف دانشگاه تمدن سازاسلامي – ايراني وحمايت ازفعاليتهاي جمعي وخودجوش پژوهشي وراهنمايي ومشارکت دانشجويان مستعد وتوانمند درجهت بالندگي علمي هريك ازرشته هاي تحصيلي ميتواند يك انجمن علمي داشته باشد

.
فعالیت در انجمن های علمی دانشجویی علاوه بر دارا بودن حسن همسویی با فعالیت های کلان نظام آموزشی بستری مناسب جهت آموزش و پرورش مهارت های حرفه ای شغلی و زندگی اعم از کار گروهی، تعامل با دیگران، افزایش روحیه پذیرش تفکر انتقادی و... می باشد و فرصتی است مغتنم تا دانشجو از پرتو اخذ و تبادل تجارب مثبت و منفی، ارزشمند و کم هزینه، پر نشاط و جوان گرا فرداهای زندگی خود را به خوبی رقم زنند.همکاران این دفتر امید آن دارند تا بتوانند در میان خیل عظیم فعالان جوان، ایده مند، منتقد و متفکر در حوزه انجمن های علمی دانشجویی فعالیت های آموزشی، پژوهشی، ترویجی، حمایتی و نظارتی خود را به

نحو احسنت به انجام برسانند.

از جمله فعاليت هاي فوق برنامه دانشجويي كه در راستاي تقويت علمي در كنار آموزش هاي رسمي دانشگاه برقرار است، انجمن هاي علمي هستند.  

فرصتي در فضايي دوستانه براي دانشجويان يك رشته تحصيلي كه مي توانند با محوريت رشته خود به فعاليت هاي فوق برنامه از جمله كارگاه هاي آموزشي، جلسات بحث و سخنراني، همايش، مسابقه، نشريه و... بپردازند.

ساختار انجمن هاي علمي كه در انتخابات سالانه تشكيل مي شود شامل 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر علي البدل است  كه يكي از اعضاي اصلي به عنوان دبير انجمن با امور فرهنگي در ارتباط مي باشد.

وظيفه اعضاي انجمن برگزاري جلسات هفتگي و برنامه ريزي فعاليت هاي انجمن با مشورت و تاييد استاد مشاور مي باشد.

تمامي دانشجويان علاقمند مي توانند با انجمن هاي علمي همكاري و در اجراي برنامه ها آنان را ياري دهند.

آيين نامه انجمن هاي علمي به پيوست مي باشد.

انجمن هاي علمي فعال در دانشگاه  و اسامي دبير آن انجمن كه در آخرين انتخابات برگزيده شده اند عبارتند از:

                         

 مهریار الفت انجمن علمی شهرسازی
كسري ابوالقاسمي انجمن علمی صنایع دستی
امير حسين دادبين   نجمن علمی معماری
افسانه كريميان زياراني انجمن علمی کتابت ونگارگری
مهدی ابراهیمی انجمن علمی هنر اسلامی
 رقيه عبدلي   انجمن مرمت بنا
سید رضا قانع میر حسینی  انجمن علمی نقاشی
 دبیر مرکز هم اندیشی اساتید انجمن علمی مرمت آثار
 مسعود ايماني   انجمن علمی گرافیک
 امیر بابک  وثوق  انجمن علمی فرش
اميد اميدواري  انجمن علمی عکاسی
  نيما شريفي  انجمن علمی طراحی صنعتی
غزاله محمد طاهر اصفهاني انجمن علمی موزه داری
 منور كاظمي  مدیریت جهانگردی
زهرا پیش بین  انجمن علمی کارآفرینی فرهنگی

انجمنهای علمی

معاونت فرهنگی

حوزه های سازمانی