نهمين جشنواره برترين هاي پژوهش و نوآوري و سومين کنفرانس علمي مديريت شهري

 

جهت کسب اطلاعات بيشتر درباره “نهمين جشنواره برترينهاي پژوهش و نوآوري و سومين کنفرانس علمي مديريت شهري” اینجا را ببینید.

 

                                                                        معاونت پژوهش و فناوري

 

حوزه های سازمانی

دانشکده ها