نهمين جشنواره برترينهاي پژوهش و نوآوري و سومين کنفرانس علمي مديريت شهري

   مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران در نظر دارد تا "نهمين جشنواره برترين هاي پژوهش و نوآوري و سومين کنفرانس علمي مديريت شهري (جايزه جهاني تهران)" را در آذرماه سال جاري، برگزار نمايد.

 

سايت مرکز:   http://rpc.tehran.ir/tehran-award

شمناره تماس: 83-22392080 و 22392090 داخلي 378-178

                                                              معاونت پژوهش و فناوري

                                                                    7 مهرماه 95

حوزه های سازمانی

دانشکده ها