دانشجویان برگزیده دانشگاه هنر اصفهان در مرحله کشوری سی و یکمین جشنواره قرآن وعترت

 

مرحله کشوری سی و یکمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید که نفرات زیر از دانشگاه هنر اصفهان موفق به کسب رتبه های برتر شدند:

1. سرکار خانم فاطمه رضایی حسن آبادی               رتبه اول رشته تصویرگری

2. سرکار خانم ثریا محمدی عاشور آبادی                رتبه اول رشته خوشنویسی    

3. جناب آقای باقر عزیزپور                                    رتبه اول رشته معرق و منبت

4. سرکار خانم وجیهه شبانیان                                رتبه دوم رشته معرق و منبت

5. سرکار خانم سمانه شانه ساز زاده                      رتبه دوم رشته تذهیب

                                                                                                                                     

                                                               امور فرهنگی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها