دیدار رئیس دانشگاه هنر اصفهان با کارکنان دانشگاه برگزار شد

 

آقای دکتر مصطفی کیانی رئیس دانشگاه هنر اصفهان در بعدازظهر روز دوشنبه 12 مهر ماه سال جاری به همراه معاونت اداری ، مالی و مسئولین حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه، طی نشستی صمیمی، با مدیران و کارکنان دانشگاه دیدار نمودند.

در این نشست آقای دکتر کیانی ضمن تبیین سیاست های کلی مجموعه معاونت اداری و مالی دانشگاه هنر اصفهان و حرکت این مجموعه به سمت تحقق اهداف عالی دانشگاه، از همه مدیران و کارکنان واحدهای مختلف دانشگاهی خواستند در تحقق اهداف با جدیت تلاش کنند.

دکتر کیانی فعالیت های معاونت اداری مالی را به دلیل در ارتباط بودن با کلیه بخش های دانشگاهی از جمله دانشجویی، هیأت علمی ، کارکنان و حتی خارج از مجموعه دانشگاهی، دارای اهمیت بسیار زیادی دانستند و از کسانی که در این حوزه مسئولیت به عهده می گیرند خواستند توانایی خوب و بالایی در برخورد با مسائل مختلف داشته باشند. ایشان افزودند: برای داشتن محیطی پویا و کارآمد در دانشگاه، دو محور اساسی بایستی مد نظر قرار گیرد:

1-    رعایت قوانین و مقررات ، که از معضلات جانبی جلوگیری می نماید و بایستی به قانون عمل کرد.

2-    برای اتخاذ بهترین تصمیم ها بایستی کلیه موضوعاتی که در دانشگاه وجود دارد را تا جایی که می شود در تشریک مساعی و خرد جمعی بگذاریم

رئیس دانشگاه هنر اصفهان در ادامه سخنانشان انتظارات خود از مجموعه اداری مالی و مدیران این حوزه ها را به طور مشروح بیان داشتند که سرفصل سخنان ایشان در این مراسم به شرح ذیل می باشد:

* تأکید بر تشویق کارمند فعال ،پرکار و توانا و اتخاذ سیاست های تشویق جهت رغبت بیشتر کارکنانی که خوب و دلسوزانه کار و فعالیت می کنند و تلاش در جهت ارتقاء سایر کارکنان.
* قرار دادن آموزش کارکنان در صدر کارهای اداری، جزو اولین اولویت های معاونت مالی و اداری باشد. آموزش، کیفیت یک مجموعه را بالا می برد و آموزش دیدن تمامی کارکنان جزو الزامات اداری و سازمانی می باشد.
* در دانشگاه نیرو پروری نشده است و بایستی به فکر جانشین نیروهای توانمند در آینده باشیم و آینده نگری بایستی جزو اولویت های معاونت گردد.
* همکاران دانشگاهی و کارمندان دانشگاه پیشنهادهای خود را برای بهبود فضای کاری عنوان نمایند و پیشنهاد آینده نگری واحد را به مسئول خود بدهند.
* بایستی نگرش های منفی را به سمت نگرش های مثبت برد تا در نهایت به بهبود کیفیت محیط ختم شود.
* وظیفه کارمندان و رفتار سازمانی آنان بررسی و بازنگری شود و در خصوص مسوولیت و وظایف خود توجیه شوند.
* بالا بردن آستانه تحمل و حوصله بایستی جزو اولویت های کارمندان دانشگاه شود و احترام متقابل و تکریم ارباب رجوع نهادینه گردد.
* تغییرات در مجموعه بایستی بر اساس اصول باشد زیرا جابجائی های زود هنگام یا بسیار دیر هنگام هر کدام آسیب هایی را برای مجموعه دارد .
* مدیران واحدها در محدوده قانون بایستی شرایط رشد و خلاقیت زیر مجموعه های خود را مهیا نموده و با تشویق این را از زیردستان خود بخواهند.
* نظام اداری بایستی به وضع ظاهری کارمندان ، وضع ظاهری ساختمان ها و محیط کار رسیدگی نماید. زیرا نظم و ترتیب و نظافت محیط کاری سبب رغبت بیشتر و محیط آرامی برای کار می شود. بایستی به وضع کلاسها و امکانات آن رسیدگی شود.

دکتر کیانی در پایان سخنان خود، پیشنهاد نمودند که مدیران مجموعه های مختلف در دانشگاه جلساتی را به طور مستمر با زیر مجموعه های خود برگزار کرده و پیشنهادها را عنوان نمایند .

 

 در بخش دوم برنامه، آقای دکتر کیانی رئیس دانشگاه ، آقای مهندس معینی معاون اداری مالی و آقای سید احمد مومنی رئیس کارگزینی دانشگاه به سوال های شفاهی و کتبی حاضران پاسخ گفتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حوزه های سازمانی

دانشکده ها