اطلاعیه اداره آموزش در خصوص حذف و اضافه درس ویژه دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی95

 

به اطلاع دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی سال 95 می رساند جهت ورود به سامانه آموزشی،(درقسمت حذف و اضافه ) جهت انتخاب صرفاً یک درس عمومی ویک درس معارف اسلامی در روزهای دوشنبه 12 مهر 95 و سه شنبه 13 مهر 95 اقدام نمایید. از حذف دروس اختصاصی خود اکیداً خودداری فرمایید.

 

                 اداره آموزش دانشگاه

حوزه های سازمانی

دانشکده ها