اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی96-95 دانشگاه هنراصفهان

 

ضمن عرض تبریک و خیرمقدم ضروریست کلیه پذیرفته شدگان طبق جدول زمان بندی اعلام شده با همراه داشتن مدارک ذکرشده زیر شخصاً جهت ثبت نام مراجعه نمایند.

جدول زمان­بندی ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی 96-95

روز و تاریخ

ساعت مراجعه

ترتیب مراجعه براساس حرف اول نام خانوادگی

دوشنبه

 5 مهرماه 95

صبح 12:15-8

بعدازظهر15- 13

الف، ب، پ، ت،ث، ج، چ، ح، خ

سه شنبه

6 مهرماه 95

صبح 12:15-8

بعدازظهر15-13

د، ذ، ر، ز، ژ،س، ش، ص، ض، ط،ظ، ع، غ، ف، ق

چهارشنبه

7 مهرماه 95

صبح 12:15-8

بعدازظهر15- 13

ک، گ، ل، م، ن، و، هـ، ی

مدارک لازم:

1-      اصل مدرک دیپلم و اصل کارنامه تحصیلی دیپلم به انضمام یک نسخه تصویر هر یک

2-     اصل یا گواهی مدرک پیش دانشگاهی و کارنامه دوره پیش دانشگاهی به انضمام یک نسخه تصویر هر یک

3-     دوازده قطعه عکس تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاری

4-     اصل شناسنامه به انضمام 5 نسخه تصویر از تمام صفحات آن

5-     اصل کارت ملی به انضمام دو برگ تصویر پشت و روی آن

6-     رسید تاییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی از دفتر پیشخوان دولت (جهت دریافت رسید تأییدیه تحصیلی، کپی گواهی موقت پیش دانشگاهی را به دفتر پیشخوان دولت در هر استان تحویل نموده و آدرس این دانشگاه (مندرج در ذیل اطلاعیه) را بر روی پاکت مربوطه درج و رسید آن را همراه سایر مدارک در روز ثبت نام به این دانشگاه تحویل نمایید)

7-     اصل و کپی دفترچه بیمه(درصورت دارابودن)اعم از خدمات درمانی،تامین اجتماعی، ارتش و...

8-    اصل و تصویر مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه (دفترچه آماده به خدمت، کارت پایان خدمت یاکارت معافیت)(ویژه برادران)

توضیح:

  • در صورت مفقود شدن کارت ملی یا شناسنامه ، داشتن نامه درخواست المثنی از اداره ثبت احوال الزامی است.
  • جهت ثبت نام و پذیرش، رعایت شئونات اسلامی دانشجو و همراهان الزامی است.لازم به ذکر است حضور خواهران دانشجو و همراه در دانشگاه صرفاً با پوشش مقنعه و مانتو مناسب امکانپذیر است.

محل ثبت نام:

اصفهان-خیابان حکیم نظامی، چهارراه خاقانی، صندوق پستی 1744- دانشگاه هنر اصفهان.

 

 

 

حوزه های سازمانی

دانشکده ها