قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال 95 دانشگاه هنر اصفهان

 

جهت اطلاع درخصوص زمان ثبت نام حضوری، صرفاً به سایت دانشگاه هنر اصفهان مراجعه نمایید. تاریخ ثبت نام متعاقباً از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

 

                                                                                     اداره آموزش دانشگاه

حوزه های سازمانی

دانشکده ها