انتصاب سرپرست گروه آموزشی موزه و گردشگری

 

طی حکمی که از سوی جناب آقای دکتر مصطفی کیانی رئیس محترم دانشگاه هنر اصفهان ابلاغ گردید، آقای دکتر زاهد شفیعی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کارآفرینی به عنوان سرپرست گروه آموزشی موزه و گردشگری منصوب گردید.

 

روابط عمومی دانشگاه هنر اصفهان

 

 

 

 

 

حوزه های سازمانی

دانشکده ها