انتصاب سرپرست گروه آموزشی پژوهش هنر (کارشناسی ارشد و دکتری)

 

طی حکمی که از سوی جناب آقای دکتر مصطفی کیانی رئیس محترم دانشگاه هنر اصفهان ابلاغ گردید، خانم دکتر افسانه ناظری عضو محترم هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان به عنوان سرپرست گروه آموزشی پژوهش هنر ( کارشناسی ارشد و دکتری) منصوب گردید.

 

روابط عمومی دانشگاه هنر اصفهان

 

 

 

 

حوزه های سازمانی

دانشکده ها