اعلام زمان انتخاب واحد دستی دانشجویان مقطع دکتری ورودی 94

 

بدین وسیله به اطلاع می رساند، کلیه دانشجویان مقطع دکتری ورودی 94  كه موفق به انتخاب واحد اینترنتی نشده اند، می توانند روز شنبه 27 شهریورماه سال جاری ابتدا با مراجعه به آموزش دانشکده و تکمیل فرم انتخاب واحد دستی و تأیید مدیر گروه و سپس با مراجعه به آموزش کل برای اخذ واحد درسی اقدام فرمایند.

حوزه های سازمانی

دانشکده ها