نهاد رهبری

 تأسیس

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هنر اصفهان از سال 1379 و پس از تبدیل دانشکده پردیس به دانشگاه هنر اصفهان، تاسیس گردید و فعالیت خود را در حوزه های مختلف فرهنگی و دینی آغاز نمود. پیش از آن، و در زمان وابستگی پردیس هنر اصفهان به دانشگاه هنر تهران، این دفتر تحت عنوان نمایندگی نهاد هنر تهران فعالیت می نمود. نهاد دانشگاه هنر اصفهان بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و سیاست‌های راهبردی نهاد مزبور، بر فعالیت‌های فرهنگی- دینی در دانشگاه نظارت داشته و در رشد، تقویت و تعمیق آن‌ها مشارکت می‌نماید. توسعه فرهنگی، فضیلت‌گرایی اخلاقی، اعتدال، اسلامیت و عقلانیت مهم‌ترین دغدغه‌های نهاد است.

 مراکز و کانون ها

دفتر نهاد در دانشگاه دارای دفاتری در ساختمان های توحیدخانه، مارتاپیترز و فرانسوی ها است و با نیروهای کارشناس فرهنگی خود، در حال خدمات رسانی به دانشگاهیان است. کانون های تحت پوشش نهاد عبارت است از:

- هیئت حضرت علی اکبر (ع)

- سمعی بصری (گلبانگ)

- ازدواج

- آوا (خوابگاه خواهران)

- پلک (تئاتر و نمایش)

- طُرقه (ادبی فرهنگی)

- واحد خواهران

- شورای مشورتی دانشجویان

- شورای راهبردی اساتید

- دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی

- انجمن خیریه مهر

- کانون مهدویت

برای اگاهی از اهداف، برنامه ها، اساسنامه، آيين‌نامه اجرايي، فعالیت ها، خدمات و مسابقات دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هنر اصفهان و مراکز وابسته به آن، به سایت اصلی دفتر نهاد به آدرس www.torre.ir  مراجعه نمائید.

 

 

 

دفتر نهاد مقام معظم رهبری

حوزه های سازمانی

دانشکده ها