دوره آموزشي بين المللي يک روزه (رويکردهاي نوين حفاظت و توسعه در شهر ميراث جهاني ادينبرو)

دوره آموزشي بين المللي يک روزه "رويکردهاي نوين حفاظت و توسعه در شهر ميراث جهاني ادينبرو "

New Approaches to the Conservation and Development of Edinburgh World Heritage City

 

با حضور : دکتر جیمز سیمسون (رزومه) ، تام ادی­من (رزومه) و دکتر عيسي اسفنجاری (رزومه)

 

برگزار کننده: معاونت پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده مرمت و مرکز اصفهان شناسی

 

جهت دريافت برنامه روز دوره اينجا را ببينيد.

 

* جهت ثبت نام به نکات زير توجه فرماييد:

- دوره ويژه اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و کارکنان دانشگاه هنر اصفهان و  سازمان هاي دولتي و آزاد است.

- زمان دوره: يکشنبه مورخ 2 آبان ماه 95 (ساعت 17-9)

- مکان دوره: دانشگاه هنر اصفهان، (مکان متعاقبا اعلام خواهد شد.)

- ثبت نام دوره الکترونيکي است و حداکثر زمان ثبت نام ساعت 12 روز شنبه يکم آبان ماه است.

- باتوجه به محدوديت ظرفيت دوره ، اولويت با افرادي است که زودتر ثبت نام نمايند.

- تاييديه ثبت نام دانشجويان در تاريخ يکم آبانماه از طريق پيامک، اعلام مي گردد.

- در پايان دورة آموزشي از طرف معاونت پژوهشي و سخنرانان، به شرکت کنندگان گواهي معتبر، ارائه خواهد شد.

 

* هزينه ثبت نام دوره:

- دانشجويان دانشگاه هنر اصفهان                          مبلغ 20 هزار تومان

- اعضاي هيات علمي دانشگاه هنر اصفهان                       مبلغ 30 هزار تومان

- دانشجويان، اعضاء هيات علمي و کارکنان سازمانهاي دولتي و آزاد          مبلغ 50 هزار تومان

   شماره حساب: 2177260241007 بانک ملي به نام حساب پژوهش دانشگاه هنر اصفهان
   (روز دوره همراه داشتن فيش واريزي جهت حضور و دريافت گواهي الزامي است.)

 

 * شماره تماس: 34460755 داخلي24 از ساعت 12-10 (خانم فارغ)

 

 

                                                ارتباطات علمي معاونت پژوهش و فناوري

                                                                 18 مهرماه 95

حوزه های سازمانی

دانشکده ها