فراخوان بيست و چهارمين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران

دانشگاه صنعتي شاهرود "بيست و چهارمين همايش بلورشناسي وکاني شناسي ايران" را در تاريخ 6 و 7 بهمن ماه امسال برگزار مي نمايد.

آخرين مهلت ثبت نام در همايش: 15 ديماه 95

آخرين مهلت ارسال مقالات: 30 آبانماه 95

اعلام نتايج داوري مقالات: 30 آذرماه 95

ارسال مقاله فقط از وب سايت همايش قابل قبول است.

آدرس اينترنتي: WWW.SCM2-4.SHAHROODUT.AC.IR

دبيرخانه همايش: 32391380-023

                                                            معاونت پژوهش و فناوري

                                                                  18 مهرماه 95

 


حوزه های سازمانی

دانشکده ها