اولين همايش معماري و شهرسازي (انديشه، نظريه ها و روش ها)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير " اولين همايش معماري و شهرسازي (انديشه، نظريه ها و روش ها)" را در تاريخ 11 آذرماه 95 برگزار مي نمايد.

 

تاريخ ارسال چکيده و متن اصلي: 20 خرداد لغايت 5 آذرماه 1395

تلفن دبیرخانه: ۰۹۲۲۷۱۰۲۱۱۹ -۰۹۲۱۰۲۰۴۵۱۳ (در ساعات اداری)

آدرس اينترنتي: www.malayerarchconf.ir

                                                   معاونت پژوهش و فناوري

                                                      18 مهرماه 95


حوزه های سازمانی

دانشکده ها