چهارمين دوره انتخاب و تقدير از رساله ها و پاياننامه هاي برتر

  مرکز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در نظر دارد چهارمين دوره "انتخاب دوره انتخاب و تقدير از رساله ها و پاياننامه هاي برتر مرتبط با الگوي اسلامي ايراني پيشرفت" را همزمان با ششمين کنفرانس سالانه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در ارديبهشت ماه 96 برگزار نمايد.

 محورهاي انتخاب رساله ها و پایان نامه هاي دانشجویی:

1- تجارب پیشرفت

2- موانع و ظرفیت‌های پيشرفت

3- مباني اسلامي پيشرفت

4- تاريخ و تمدن ايراني اسلامي

5- روش‌شناسي تدوين و تحقق الگو

6- افق‌هاي پيشرفت: آينده‌شناسي الگو

 

آدرس اينترنتي فراخوان: http://olgou.ir/index.php/fa/payannameh

 

                                                             معاونت پژوهش و فناوري

                                                                 11 مهرماه 95

حوزه های سازمانی

دانشکده ها