نهمين جشنواره فناوري نانو

     ستاد ويژه توسعة فناوري نانو "نهمين جشنواره فناوري نانو" را در روزهاي 14 تا 17 مهرماه 95، از ساعت 10 تا 18، در محل نمايشگاه بين المللي تهران، سالن خليج فارس برگزار خواهد شد.

در صورت تمایل به ثبت نام و شرکت در کارگاه ها علمی حاشیۀ جشنوارۀ نانو به این آدرس http://news.nano.ir/1/55933  مراجعه شود.

                                                                    معاونت پژوهش و فناوري

                                                                        29 شهريور95


9nano.jpg

حوزه های سازمانی

دانشکده ها