فراخوان دومين کنفرانس ملي بازيهاي رايانهاي، فرصتها و چالشها

 

به اطلاع ميرساند، دانشگاه اصفهان "دومين کنفرانس ملي بازيهاي رايانهاي، فرصتها و چالشها " را در تاريخ 27 تا 29 بهمنماه 95 برگزار مينمايد.

لازم به ذکر است دانشگاه هنر اصفهان یکی از مشارکت کنندگان کنفرانس مذکور خواهد بود.

مهلت ارسال مقالات: 15 آذرماه

 

                                                                                  معاونت پژوهش و فناوري

 

 

 

حوزه های سازمانی

دانشکده ها