دستور العمل شرايط و نحوه تاسيس شرکت هاي دانش بنيان توسط اعضاي هيات علمي و يا با مشارکت دانشگاه - مرکز پژوهشي

 

جهت کسب اطلاعات بيشتر درباره " دستور العمل شرايط و نحوه تاسيس شرکتهاي دانشبنيان توسط اعضاي هيات علمي و يا با مشارکت دانشگاه - مرکز پژوهشي " اینجا را ببینید.

 

                                                                معاونت پژوهش و فناوري

حوزه های سازمانی

دانشکده ها