اطلاعیه جابجایی گروه دکتری و کارشناسی ارشد پژوهش هنر

 

به اطلاع عموم دانشگاهیان محترم می رساند گروه دکتری و کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشکده هنرهای تجسمی به دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی انتقال یافته است.

شماره تماس : 36248089-36249840 داخلی 365

 

                                                                  روابط عمومی دانشگاه

حوزه های سازمانی

دانشکده ها