برگزاری جشن عید غدیر ویژه کارمندان دانشگاه

 

خورشید چراغکی ز رخسار علی              مه نقطه کوچکی ز پرگار علی

هر کس که فرستد به محمد صلوات            همسایه دیوار به دیوار علی

 

جشن غدیر ویژه کارکنان دانشگاه هنر اصفهان همراه با سخنرانی ، مولود خوانی و اهداء یادبود

زمان: روز دوشنبه 29 شهریورماه سال جاری رأس ساعت 14:30

مکان: نمازخانه مارتاپیترز واقع در ساختمان مهمانسرا

منتظر حضور سبز شما هستیم .

 

                                                                       معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

حوزه های سازمانی

دانشکده ها