برگزاری ورک شاپ طراحی پوستر عاشورا در دانشکده هنرهای تجسمی

 

انجمن علمی گرافیک دانشگاه هنر اصفهان برگزار مینماید:

برگزاری ورک شاپ طراحی پوستر عاشورا توسط حامد مغروری

زمان: 27 و 28 شهریورماه 95 از ساعت 9 الی 18

مکان: سالن اجتماعات دانشکده هنرهای تجسمی

 

 

حوزه های سازمانی

دانشکده ها