قابل توجه مدیران و مسئولان پژوهشی سازمان ها و ادارات استان اصفهان

به اطلاع مدیران و مسئولین پژوهشی سازمان ها و ادارات استان اصفهان می رساند، گروه پژوهشی مطالعات کاربردی شهری و منطقه ای دانشگاه هنر اصفهان  با مجوز  رسمی شمارة (2238733/22/2) از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمادگی خود را جهت همکاری با سازمان های ذیربط در زمینه انجام فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی شهری و منطقه ای اعلام می دارد. برخی از محورهای مطالعاتی مورد نظر به شرح زیر می باشد.

 1. 1.        تهیه طرح های مطالعاتی توسعه شهری
 • طرح های جامع و تفصیلی شهری
 • برنامه ریزی راهبردی و سند برنامه 5 ساله شهرداریها
 • طرح های نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری
 • بهسازی ، مرمت و احیای بافت های تاریخی
 • طرح های ارتقاء کیفی محلات شهری،
 • آمایش سرزمین و....
 1. 2.       برنامه ریزی کاربری اراضی شهری
 • مطالعه و پژوهش در زمینه تأسیسات و تجهیزات شهری،
 • برنامه ریزی ، جانمایی و مکانیابی کاربری ها و خدمات شهری،
 1. 3.      طراحی فضاهای شهری
 • فضاهای عمومی
 • شبکه ارتباطی
 • محورهای پیاده
 • محورهای پیاده معلولین و ناتوانان شهری
 • ایستگاههای اتوبوس
 • مبلمان شهری

4-    گردشگری

 • طرح های جامع گردشگری
 • زیرساخت های شهری و منطقه ای مورد نیاز صنعت گردشگری
 • گردشگری و محیط زیست
 • برنامه ریزی راهبردی گردشگری
 • مکان گزینی خدمات  شهری گردشگری
 • مطالعات ایمنی و امنیت صنعت گردشگری
 • ·        مطالعات اثرات فرهنگی و اجتماعی مثبت و منفی صنعت گردشگری

اخبار گروه پژوهشی مطالعات کاربردی شهری و منطقه ای

در حال به روز رسانی...

حوزه های گروه