فراخوان رشته های دو و میدانی، والیبال و فوتسال دانشجویان

دانشجویان علاقمند و دارای پیشینه و تجربه  ورزشی در رشته های

دو ومیدانی، والیبال و فوتسال؛ برای حضور در تیم دانشگاه و اعزام به مسابقات دانشگاه های منطقه هفت  کشور به تربیت بدنی دانشگاه مراجعه و یا با شماره 37751830 و 37750124  تماس حاصل نمایند.

اخبار اداره تربیت بدنی

معاونت دانشجویی

حوزه های سازمانی

دانشکده ها