موفقيت شركت فن آفرينان هوشمند عصر دانش آرمين در نخستين جشنواره ملي فرهنگي و هنري ايران ساخت.

در نخستين جشنواره فرهنگي و هنري ايران ساخت كه توسط ستاد توسعه فرهنگ، علم و فناوري و اقتصاد دانش بنيان وابسته به معاونت فناوري رياست جمهوري برگزار شد، شركت فن آفرينان هوشمند عصر دانش آرمين (مستقر در مركز رشد تخصصي هنر) موفق شد با نرم افزار تلفن همراه بازارتچه رتبه سوم بخش نرم افزار را به خود اختصاص دهد. شايان اشاره است هيات داوران اين جشنواره در بخش نرم افزار براي رتبه اول و دوم انتخابي نداشتند و جايزه رتبه سوم شامل لوح تقدير، جايزه نقدي و حمايت از توليد جديد درآينده ، به نرم افزار بازارتچه تعلق گرفت.

جشنواره ايران ساخت  با شعار فناوري ايراني: كسب و كار ايراني و با هدف حمايت از توليدات دانش بنيان ساخت ايران،  در بخش هاي ادبيات، رسانه هاي شنيداري، ديداري، ديجيتال و هنرهاي تجسمي در مركز همايش هاي صدا و سيما و با حضور معاون اول رييس جمهور و معاون علمي و فناوري رييس جمهور برگزار شد.

اخبار و اطلاعیه های مرکز

آشنایی با مرکز رشد

جذب و پذیرش

آموزش و پژوهش