كسب رتبه اول دومين ماراتن بازي سازي توسط تيم اسپيرال (شركت پويا نگاران پيچك سبز بهار)

     در دومين رويداد بازي سازي كه به صورت يك ماراتن سه روزه از ۲۸ تا ۳۰ بهمن ماه همزمان با كنفرانس بازي هاي رايانه اي چالشها و فرصتها در دانشگاه اصفهان برگزار شد، تيم اسپيرال موفق شد  مقام اول در بين ۱۳ تيم راه يافته به بخش پاياني اين ماراتن را به خود اختصاص دهد. در اين رويداد، تيمهاي مختلفي از سراسر كشور حضور داشتند كه ضمن تكميل تيم كاري، طي دو روز ايده خود را به يك محصول تبديل نموده و در روز پاياني به داوران مارتن ارائه نمودند.

شايان اشاره است شركت پويا نگاران پيچك سبز بهار با نام اسپيرال از تير ماه ۱۳۹۴ با ايده محوري ساخت جلوه هاي ويژه سينمايي، انيميشن و بازي هاي رايانه اي در مركز رشد تخصصي هنر مستقر مي باشد .

 

 

 

 

اخبار و اطلاعیه های مرکز

آشنایی با مرکز رشد

جذب و پذیرش

آموزش و پژوهش