ششمين کارگاه نيم روزه افزايش مهارت هاي کسب و کار در مرکز رشد تخصصي هنر


 

مروري بر مطالب تئوري قبلي همراه با بازيها و تمرينهاي جديد و ...

با محوريت:

 

- تکنيک اسکمپر

- روشهاي خلق ايده

- بررسي و تجزيه تحليل مسير شغلي کارآفرينان موفق

 

 

* مدرسان:

1- جناب آقاي مهندس منصوري طهراني:

- دانشجوي برتر و مخترع تحت پوشش بنياد ملي نخبگان 

- پژوهشگر برتر استان

- رئيس کميته خدمات نوين اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي اصفهان    

- مشاور هلدينگها و شرکتهاي مختلف              

- مدرس دورههاي تخصصي GPS

 

2- سرکار خانم فريناز کافي:

- مدرس دانشگاه

- محقق و پژوهشگر در حوزه مديريت و کارآفريني

- رئيس کار گروه ايده تا طرح اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي اصفهان

- مشاور کسب و کارهاي نوپا

 

* جهت ثبت نام به نکات زير توجه فرماييد:

- زمان دوره: سهشنبه 10 اسفندماه ساعت 15 الي 20

- مکان دوره: مرکز رشد تخصصي هنر (اصفهان، خيابان شيخ بهايي بعد از چهار راه خلجا، جنب مسجد شيخ بهايي، مرکز رشد تخصصي هنر)

- ثبت نام دوره اينترنتي است و حداکثر زمان ثبت نام ساعت 9 روز دوشنبه 9 اسفندماه  است.

- باتوجه به محدوديت ظرفيت دوره ، اولويت با افرادي است که زودتر ثبت نام نمايند.

- در پايان دورة آموزشي از طرف مدير مرکز رشد تخصصي و سخنرانان، به شرکت کنندگان گواهي، ارائه خواهد شد.

- هزينه ثبت نام براي هسته هاي مستقر در ساختمان مرکز رشد تخصصي هنر، اعضاي محترم هيات علمي، دانشجويان و همکاران دانشگاه هنر اصفهان رايگان است.

 

* اطلاعات تکميلي و ثبت نام:

جهت دانشجويان واساتيد دانشگاه هنر: 32343422-031 (آقاي شريعت)

جهت عموم متقاضيان و ساير دانشجويان دانشگاهها : 09216429427

وب سايت: http://roshd.aui.ac.ir

 

=> جهت ثبت نام کليک فرماييد.

                                                                       مرکز رشد تخصصي هنر

 

 

 

 

 

اخبار و اطلاعیه های مرکز

آشنایی با مرکز رشد

جذب و پذیرش

آموزش و پژوهش