نمايشگاه گروهي آثار نقاشي دانشجويان كارشناسي ۹۳

به اطلاع كليه علاقهمندان به هنر نقاشي ميرساند، نمايشگاه گروهي با عنوان "يك در يك"، آثار نقاشي دانشجويان كارشناسي رشته نقاشي ورودي ۹۳  از تاريخ ۳ الي ۱۴ بهمن، همه روزه (به استثناي روزهاي تعطيل) از ساعت ۱۷-۱۰ در محل نگارخانه دانشگاه هنر اصفهان داير ميباشد.


افتتاحيه: يكشنبه ۳ بهمن ماه ساعت ۱۴ – نگارخانه دانشگاه هنر اصفهان
آدرس: خيابان شيخبهايي- بعد از چهارراه خلجا- ساختمان مركز تخصصي رشد هنر

 

1dar1

اخبار و اطلاعیه های مرکز

آشنایی با مرکز رشد

جذب و پذیرش

آموزش و پژوهش