چهارمين كارگاه نيم روزه با محوريت مهارت هاي كسب و كار در مركز رشد تخصصي هنر

چهارمين كارگاه نيم روزه با محوريت مهارتهاي كسب و كار

در مركز رشد تخصصي هنر

 

- تجزيه و تحليل برنامه ريزي مسير شغلي كارآفرينان موفق

- بررسي صفات كارآفرينان موفق

- دلايل موفقيت كسب و كارهاي موفق

 

 

* مدرسان:

۱- جناب آقاي مهندس منصوري طهراني:

*- دانشجوي برتر و مخترع تحت پوشش بنياد ملي نخبگان

*- پژوهشگر برتر استان

*- رئيس كميته خدمات نوين اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان

*- مشاور هلدينگها و شركتهاي مختلف            

*- مدرس دورههاي تخصصي GPS

 

۲- سركار خانم فريناز كافي:

*- مدرس دانشگاه

*- محقق و پژوهشگر در حوزه مديريت و كارآفريني

*- رئيس كار گروه ايده تا طرح اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان

*- مشاور كسب و كارهاي نوپا

 

* جهت ثبت نام به نكات زير توجه فرماييد:

- زمان دوره: ۵ شنبه ۳۰ دي ماه ساعت ۸ الي ۱۳

- مكان دوره: مركز رشد تخصصي هنر (اصفهان، خيابان شيخ بهايي بعد از چهار راه خلجا، جنب مسجد شيخ بهايي، مركز رشد تخصصي هنر)

- ثبت نام دوره اينترنتي است و حداكثر زمان ثبت نام ساعت ۹ روز چهارشنبه ۲۹ ديماه است.

- باتوجه به محدوديت ظرفيت دوره ، اولويت با افرادي است كه زودتر ثبت نام نمايند.

- تاييديه ثبت نام دانشجويان روز چهارشنبه ۲۹ ديماه از طريق پيامك، اعلام ميگردد.

- در پايان دورة آموزشي از طرف مدير مركز رشد تخصصي و سخنرانان، به شركت كنندگان گواهي، ارائه خواهد شد.

- هزينه ثبت نام براي هسته هاي مستقر در ساختمان مركز رشد تخصصي هنر، اعضاي محترم هيات علمي، دانشجويان و همكاران دانشگاه هنر اصفهان رايگان است.

 

* اطلاعات تكميلي و ثبت نام:

جهت دانشجويان واساتيد دانشگاه هنر: ۳۲۳۴۳۴۲۲-۰۳۱ (آقاي شريعت)

جهت عموم متقاضيان و ساير دانشجويان دانشگاهها : ۰۹۲۱۶۴۲۹۴۲۷

وب سايت: http://roshd.aui.ac.ir

* جهت ثبت نام كليك فرماييد.

 

 

اخبار و اطلاعیه های مرکز

آشنایی با مرکز رشد

جذب و پذیرش

آموزش و پژوهش