بازديد جمعي از دانشجويان و مسئولان موسسه آموزش عالي سپهر اصفهان از مرکز رشد

در ادامه فعاليت هاي ترويجي مرکز و در راستاي معرفي هرچه بيشتر و جذب ايده هاي مرتبط ، جلسه اي با جمعي از دانشجويان و مسوولان موسسه آموزش عالي سپهر در 4 خردادماه برگزار گرديد. در اين جلسه ضمن معرفي مرکز رشد و خدمات و تسهيلات ارائه شده در آن، به طور مقدماتي  اصول اوليه ايده پردازي تجاري در زمينه کسب و کارهاي هنر بنيان توضيح داده شد و در بخش پرسش و پاسخ، ابعاد ديگر فعاليت هاي کارآفريني هنربنيان تشريح گرديد. در پايان حضار با واحدهاي مستقر در مرکز، فعاليت ها و ايده محوري هريک آشنا شدند و از نمايشگاه جاري در نگارخانه مرکز بازديد به عمل آوردند.

                                              مرکز رشد تخصصي هنر

                                                18خرداد ماه 95

 Rosh001

اخبار و اطلاعیه های مرکز

آشنایی با مرکز رشد

جذب و پذیرش

آموزش و پژوهش