راهيابي يکي از شرکت هاي مستقر در مرکز رشد تخصصي هنر به جمع برگزيدگان فرصت هاي سرمايه گذاري جشنواره شيخ بهايي

 با توجه به راهیابی شرکت نگاره گردان شهر فیروزه ای به عنوان تنها برگزیده از مرکز رشد تخصصي هنردانشگاه هنر اصفهان  به مرحله نهایی در دوازدهمین جشنواره ملی فن آوری شیخ بهایی و قرارگیری جزء 33 گروه برتر منتخب جهت فرصت هاي سرمايه گذاري ، ضمن آرزوی موفقیت برای این گروه، از تمامی اساتید و دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان دعوت به عمل می آید تا در  این رویداد که روز پنج شنبه مورخ 23 اردیبهشت  ساعت 13:30 تا 18:30 در هتل عباسی برگزار می شود، جهت حمایت از این گروه حضور به عمل رسانند.

                                                 مرکز رشد تخصصي هنر

                                                   18 اريبهشت 95

اخبار و اطلاعیه های مرکز

آشنایی با مرکز رشد

جذب و پذیرش

آموزش و پژوهش