دوره آموزشي «خلاقيت و مهارت هاي حل مساله و کارآفريني سازماني»- شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان

شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان دوره آموزشی" خلاقيت و مهارت هاي حل مساله و کارآفريني سازماني" را توسط جناب آقاي دکتر مهندس حبيب بيرامي در تاريخ دوشنبه 23/9/94 برگزار مي نمايد.

هزينه ثبت نام و شرکت در دوره مذکور مبلغ 1.260.000 ريال است، اعضاي محترم هسته ها و واحد هاي فناور مستقر در مرکز رشد تخصصي هنر از 25 درصد تخفيف برخوردار مي شوند.

 

جهت کسب اطلاعات بيشتر فايل پيوست را دريافت نماييد.

جهت ثبت نام: 32343422-031 (آقاي شريعت)

 

 

اخبار و اطلاعیه های مرکز

آشنایی با مرکز رشد

جذب و پذیرش

آموزش و پژوهش