کارگاه آموزشي «مهندسي مالي (تجزيه و تحليل صورتهاي مالي)»- شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان

شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان دوره آموزشی«مهندسي مالي (تجزيه و تحليل صورتهاي مالي)»را توسط جناب آقاي مهدي پناهي در تاريخ دوشنبه 94/8/4 ساعت 8:30 الي 16:00 برگزار مي نمايد.

موضوعات مورد بحث:

  • معرفي صورت هاي مالي
  • کاربرد صورت هاي مالي
  • ترکيب اجزاي ترازنامه
  • معيارهاي ارزيابي وضعيت مالي
  • استفاده از نسبت هاي مالي در تحليل صورت هاي مالي
  • مفهوم ارزش زماني پول

 هزينه ثبت نام و شرکت در دوره مذکور مبلغ 1.300.000 ريال است، که براي اعضاي محترم کارکنان شرکت هاي دانش بنيان مستقر در شهرک از 25 درصد تخفيف برخوردار مي شوند.

 جهت اطلاعات بيشتر فايل پيوست را دريافت نماييد.

                                            ارتباطات علمي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

                                                                28 مهرماه94

اخبار و اطلاعیه های مرکز

آشنایی با مرکز رشد

جذب و پذیرش

آموزش و پژوهش