دوره آموزشي «تيم سازي و شيوه هاي انجام کار گروهي»- شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان

شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان دوره آموزشی" تيم سازي و شيوه هاي انجام کار گروهي " را توسط جناب آقاي دکتر عليرضا يوسفي در تاريخ دوشنبه 20 مهرماه 94 برگزار مي نمايد.

موضوعات مورد بحث در اين دوره:

  • اصول و ضوابط کارتيمي در شرکت هاي دانش بنيان
  • شناخت کارتيمي و ضرورت تشکيل تيم شرکت هاي دانش بنيان
  • انواع تيم و فضاي ارتباطي در آن
  • 17 اصل کار تيمي
  • کار گروهي موفق، مراحل و موانع کار گروهي

 

هزينه ثبت نام و شرکت در دوره مذکور مبلغ 1.260.000 ريال است، که براي اعضاي محترم کارکنان شرکت هاي دانش بنيان مستقر در شهرک از 25 درصد تخفيف برخوردار مي شوند.

 جهت اطلاعات بيشتر فايل پيوست را دريافت نماييد.

                                     ارتباطات علمي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

                                                        15 مهرماه 94

اخبار و اطلاعیه های مرکز

آشنایی با مرکز رشد

جذب و پذیرش

آموزش و پژوهش