بازديد رييس دانشگاه هنر از شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان

    دكتر مصطفي كياني، رييس دانشگاه هنر اصفهان دوشنبه 16/6/94 به همراه معاونان اين دانشگاه از شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان بازديد كرده و با فعاليت هاي صورت گرفته در شهرك آشنا شدند.

                                           مرکز تخصصي رشد هنر

                                                17  شهريور 94

---------------------------------------------------------------

Bazdid03.jpg

 

Bazdid04.jpg

 

Bazdid05.jpg

 

اخبار و اطلاعیه های مرکز

آشنایی با مرکز رشد

جذب و پذیرش

آموزش و پژوهش