بازديد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه از مرکز رشد تخصصي هنر

     آقاي دکتر محمودرضا ثقفي معاون جديد پژوهش و فناوري يکشنبه 15/6/94 با حضور در مرکز رشد تخصصي هنر با فعاليت هاي هسته ها و شرکت هاي مستقر در مرکز آشنا شدند. در جلسه معارفه اي که با حضور تيم هاي واحدهاي فن آور با معاون پژوهشي برگزار شد ايده هاي محوري و زمينه هاي فعاليت هسته ها و شرکت ها معرفي گرديد و دکتر ثقفي نيز به بيان پيشنهادها و نظرات خود ردر مورد هر يک از گروه ها پرداخت. معاون پژوهش و فناوري ضمن تاکيد بر فعاليت هاي تجاري سازي در حوزه هنر بر مبناي خلاقيت و نوآوري، بر حمايت همه جانبه دانشگاه از مرکز و برنامه اساسي و بلند مدت براي آن تاکيد کرد و تجهيز هرچه بيشتر مرکز و استفاده از نوآوريها در ارتقا و کيفيت فضايي آن و استفاده از تجربيات بروز دنيا را در اين زمينه وعده داد. وي همچنين تيم هاي مستقر را به استفاده از ابزارهاي نو در کسب و کار و روزآمد کردن شيوه هاي تجاري جديد مانند تجارت الکترونيک تشويق کرد. دکتر ثقفي در انتها الگو گيري از نمونه هاي موفق داخلي و خارجي در زمينه هاي مشابه، و فعاليت هرچه بيشتر و قوي تر را به هسته هاي فناور توصيه کرد


                                                 مرکز تخصصي رشد هنر

                                                       17 شهريور 94

---------------------------------------------------

Bazdid01.jpg

-------------------------------------------------

 

 

 

 

 

اخبار و اطلاعیه های مرکز

آشنایی با مرکز رشد

جذب و پذیرش

آموزش و پژوهش