فراخوان کانون هاي پژوهشي

Farakhan

معرفي، کانون هاي پژوهشي

Moarefi

اعضاي پيشنهادي کانون هاي پژوهشي بر اساس موضوع تزهاي دکتري

کانون هاي پژوهشي بر اساس موضوع تزهاي دکتري

اهداف و چشم انداز کانون هاي پژوهشي

1- معرفي کانون ها

2- اساسنامه

3- شيوه نامه تشويقي اعضاي فعال کانون هاي پژوهشي

 

کانونهای پژوهشی

 • هنرهای تجسمی
 • نظریه گفتمان هنر
 • حکمت هنر
 • روان شناسی هنر (خلاقیت)
 • رسانه/فیلم/تئاتر
 • اقتصاد هنر
 • معماری و شهرسازی اسلامی
 • فرهنگ و معماری (منظرفرهنگی)
 • آموزش هنر و معماری
 • هنر و معماری ایرانی (هندسه)
 • معنا شناسی و نشانه شناسی
 • طراحی معماری
 • مسکن
 • پایداری
 • انرژی
 • طراحی شهری
 • مدیریت شهری
 • مبانی نظری و سیاستگذاری کلان
 • آسیب شناسی، طراحی و رویکرد اجرایی به حفاظت
 • مبانی نظری و روش شناسی حفظ و مرمت
 • فن شناسی و آسیب شناسی آثار تاریخی
 • روش های اجرایی مرمت و حفاظت

سمینارها و کارگاهها

منابع مرتبط

پیوندها