آگهی سفر 14و15 خرداد98

سال رونق تولید
به: استادان و کارکنان محترم برادر دانشگاه هنر اصفهان
از: پایگاه مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه هنر اصفهان (شهید بهروز مرادي)
موضوع: سفر عبادي و سیاسی 14 و 15 خرداد 98
سلام علیکم
با احترام و با سپاس از مدیریت محترم دانشگاه در حمایت چندین ساله، ضمن آرزوي قبولی
طاعات و عبادات به آگاهی می رساند پایگاه مقاومت بسیج شهید بهروز مرادي به همت حلقه
تعالی و هم اندیشی راهیان نور امام موسی کاظم علیه السلام قصد دارد طبق سالهاي قبل سفر دو
روزه عبادي و سیاسی 14 و 15 خرداد ویژه استادان و کارکنان برادر را برگزار نماید.
لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید با توجه به آگهی پیوست اقدام فرمایید.
خداقوت
بسیج اساتید و کارکنان دانشگاه