جزوه آزمون گواهی عقیدتی سیاسی

 

باسمه تعالی

مربوط به گواهی تعلیم و تربیت حلقه های صالحین (احکام، عقیدتی و سیاسی)
دانلود جزوه احکام 
دانلود جزوه منتخب وصیت نامه امام خمینی ره

لطفا پس از مطالعه جهت آزمون شفاهی به دفتر نهاد مقام معظم رهبری در ساختمان مرکزی برادر شاهین مراجعه نمایید
خدا قوت