با رشته اقتصاد هنر بيشتر آشنا شويم

مزیت اقتصاد ایران حتي با وجود نفت، در هنر و میراث فرهنگی است و از این نظر ایران جزءِ ده کشور اول دنیا قرار دارد؛ بنابراین مسئلۀ توسعۀ گردشگری از سویی و توسعۀ صادرات فرآورده های غیر نفتی از سویی دیگر در تمامی اسناد بالادستیِ توسعه کشور نظیر سند چشم انداز بیست سالۀ توسعه و اسناد برنامه های توسعۀ پنج ساله، مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به پایان پذیر بودن ذخایر نفتی و چشم انداز مبهم بازار آن در سال های پس از 2020، ضروری است که مسئولان و برنامه ریزان کشور از هم اکنون در اندیشه سال های بدون نفت باشند. صنایع دستی، محصولات هنری و گردشگری می توانند در آینده دو جایگزین مناسب برای اقتصاد وابسته به نفت باشند. اما از آنجا که گردشگری و صنایع هنری ایران دو مقوله به هم پیوسته و مکمل یکدیگرند، بدون سرمایه گذاری مناسب در صنایع دستی و فعالیت های هنری کشور، چشم انداز روشنی برای گردشگری نیز متصوّر نخواهد بود. بی گمان توسعه صنایع هنری و دستی و تقویت جاذبه های گردشگری، بدون وجود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده در این حوزه امکان پذیر نیست؛ چرا که بدون سرمایه گذاری مستمر و برنامه ریزی شده در حوزۀ هنر و فرهنگ به هیچ یک از اهداف استراتژی های بلند مدت توسعه ای نمی توان دست یافت؛ و البتّه سرمایه گذاری مستمر و برنامه ریزی شده نیازمند نیروی انسانی آموزش دیده، با تجربه و توانمند جهت ارتباط با بازارهای جهانی و قلمرو دانش است.

    بنابراین وجود متخصصانی که توان تلفیق فرصت های اقتصادی و مزیت های هنری و فرهنگی کشور را داشته باشند ضروری به نظر می رسد. نخستین گام در این راه، تربیت متخصصانی است که هم اقتصاد را بفهمند و هم هنر را بشناسند و همچنين رابطه متقابل اين دو را به خوبي درک کنند؛ مأموریت رشتۀ «اقتصاد هنر» تلفیق این دو دانش است.

 

2. اهداف و ضرورت رشته:

     اقتصاد هنر به مجموعه روابطي مي پردازد كه توليد و مصرف كالاي هنري را در سطح اجتماعي بررسي مي كند. هنر همچون سيّالي است که در بستری به نام اقتصاد، راه پیشرفت خود را می یابد.

    هدف: تربيت متخصصانی که توان تلفیق فرصت های اقتصادی و مزیت های هنری و فرهنگی کشور را داشته باشند و نخستین گام در این راه، تربیت متخصصانی است که هم اقتصاد را بفهمند و هم هنر را بشناسند و همچنين رابطۀ متقابل اين دو را به خوبي درک کنند.

 

3. مطالعات و اقدامات انجام شده:

    در ابتدا به منظور تدوين برنامه، سرفصل و منابع درسي رشتۀ اقتصاد هنر، عملكرد دانشگاه هاي معتبر ایران و جهان، مورد مطالعه قرارگرفت. سپس نظر استادان متخصص گروه هاي مرتبط با دو رشتۀ اقتصاد و هنر در دانشگاه هاي معتبر كشور اخذ و پس از بحث و تبادل نظر در كميتۀ برنامه ريزي درسي، برنامة درسي دورۀ كارشناسي ارشد رشتۀ اقتصاد هنر پيشنهاد گرديد و در تاريخ7/11/1390 به تصويب رسيد. در گام بعدي ضمن جمع بندي نظريات همكاران محترم، سرفصل منابع درسي پيشنهادي به كميتۀ برنامه ريزي درسي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه گرديد.

 

4. ويژگي هاي برنامه درسي:

برنامه درسي مورد نظر جزءِ درس های بين رشته اي است.

پذيرش دانشجو از رشته هاي مختلف و در صورت امكان به صورت نيمه متمرکز انجام مي گيرد.

برنامۀ درسي در اين رشته از حالت نظري فاصله گرفته و به جنبه هاي کاربردي نزديک مي شود.

اين رشته درسي جزءِ درس های جديد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري محسوب مي شود.

 

5. توانايي ها و مهارت هاي دانش آموختگان رشته:

    به طور کلي رابطۀ متقابل اقتصاد و هنر در موارد زير خلاصه مي شود:

1. ارزیابی آثار و منافع اقتصادی یک اثر هنری

2. ارزیابی آثار و منافع اقتصادی میراث های هنری

3.کشف مزیت ها و فرصت های ارتقا و رشد هنر

4.کشف زمینه های جذب سرمایه های خارجی در حوزۀ فرهنگ و هنر

5. معرفی حوزه های هنری به خارجی ها به منظور جذب سرمایه

6. رتبه بندی مزیت های فرهنگی و هنری برای تخصیص بهینه سرمایه گذاری داخلی

7.کشف زمینه های ترکیب صنعت و هنر برای عرضه به بازار جهانی

8 . پرورش نیروی انسانی لازم برای ارائۀ خدمات فرهنگی و هنری

9.کشف راه های مشارکت بخش خصوصی در توسعه فرهنگ و هنر

10. ارزیابی اولویت های سرمایه گذاری دولتی در بخش های فرهنگی و هنری براساس بازده سرمایه گذاری دولت

11. برآورد عرضه و تقاضای انواع محصولات هنری

12. برآورد قیمت تمام شده انواع محصولات هنری

13. ارزش گذاری انواع محصولات هنری

14. بازاریابی برای انواع محصولات هنری

15. مدیریت اقتصادی انواع واحدهای تولید محصولات هنری

16. چگونگی انجام فعّالیّت های هنری ارتقا دهنده رشد اقتصادی

17. بررسی انواع پیامدهای اقتصادی برای انواع محصولات هنری

18. بررسی انواع خدمات اقتصادی هنر به بخش خصوصی

19. نمايشگاه گرداني، مجموعه داري، گالري داري و موزه داري

20. برگزاري انواع رويدادهاي هنري

 

6. درس های نظری و عملی داراي كلاس حل تمرین:

برخي از درس­ها بنا به اهميت آن لازم است مسايل كاربردي و تخصصي آن مورد بررسي بيشتر قرار گيرد كه چنين مساله اي با توجه به زمان اندك درس لازم است در زمان جداگانه­ای انجام پذیرد و ضرورت برگزاري جلساتي به صورت عملی درکنار جلسات حل تمرين، اجتناب ناپذير است. بنابراين تمام دروسي كه واحد عملي نيز دارند بخشي از كلاس در قالب حل تمرين اداره خواهد شد.

 

7. طول دوره و تعداد و نوع دروس رشته:

    دانشجويان در اين رشته مي توانند در 4 نيمسال دوره را به اتمام برسانند همچنين تعداد و نوع دروس به شرح زير

مي باشد.

دروس کمبود(12  واحد)دروس اصلی(21  واحد)پایان نامه( 5   واحد)دروس اختیاری(6  واحد)

8. مواد درسي و ضرايب آنها:

اقتصاد خرد(  ضريب 4)اقتصاد كلان(ضريب 2)فرهنگ و هنر ايران و جهان با رويكرد تاريخي( ضريب 3)زبان عمومي و تخصصي(ضريب 4)دانستني هاي هنر(ضريب 2)آمار و رياضي ( ضريب 2)

9. درس های رشته:

درس های کمبود، اصلی و اختیاری

(توجه: اعداد داخل پرانتز در تمام جدول ها تعداد واحد آن درس است)

درس های كمبود

(16 واحد)*

مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی (2)، مقدمات آمار (2)، رياضي پايه (2)،

 آشنايي با فرهنگ و هنر ايران (2)، زبان انگليسي (2)،

 مباني اقتصاد خرد  (4)، روش تحقيق و نرم افزارهاي كاربردي (2)

درس های اصلی

(26 واحد)

اقتصاد هنر 1 (3)، اقتصاد هنر 2 (3)، بازارشناسی و بازاريابي هنر (2)، جامعه شناسی و مطالعات فرهنگي هنر (2)، آشنايي با هنر جهان (2)،  مسأله شناسي اقتصاد هنر (2)، زبان تخصصي (2)، ارزشگذاري فرهنگ و هنر (2)، اقتصاد سنجی (2)، ارزیابی اقتصادی و تامین مالی پروژه های فرهنگي - هنري (1) پايان نامه (5)

درس های اختیاری

(24 واحد)

اقتصاد کپی رایت (مالکیت ادبی و هنري)(2)، اقتصاد هنرهاي نمايشي(2)، اقتصاد هنرهاي تجسمي (2)، اقتصاد صنايع دستي (2)، اقتصاد گردشگري و ميراث فرهنگي (2)، اقتصاد موسيقي (2)، اقتصاد كالاهاي فرهنگي هنري (2)، اقتصاد فرش (2)، اقتصاد موزه (2)، اقتصاد احياء و مرمت (2)، اقتصاد خلاق(2)، موضوعات ويژه در اقتصاد هنر (2)

*در صورتي كه دانشجو از كنكور علوم اقتصادي يا كنكور مستقل رشته اقتصاد هنر وارد اين رشته شده باشد نيازي به گذراندن درس مباني اقتصاد خرد ندارد.

اين برنامه براي ورودي هاي 94 اجرا خواهد شد و ورودي هاي 91 الي 93 از برنامه قديم استفاده خواهند كرد

 

 

 

حوزه های سازمانی

دانشکده ها