اولین جشن فارغ التحصیلی دانشگاه هنر اصفهان در دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری

اولین جشن فارغ التحصیلی دانشجویان  دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری در روز یکشنبه مورخ 26/11/93 با حضور اولین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد دانشکده (ورودی های 91) برگزار گردید.

آموزش دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری

حوزه های سازمانی

دانشکده ها