برنامه فرهنگي بازديد از منطقه نمونه گردشگري روستاي گرمه

به اطلاع دانشجويان دانشكده مي رساند بازديد از روستاي گرمه (420 كيلومتري اصفهان) در تاريخ 5 و 6 بهمن ماه سال جاري برگزار مي گردد هزينه ثبت نامه هر نفر 60 هزار تومان (براي اسكان، اياب و ذهاب و تغذيه) به دليل محدويت الويت با كساني است كه زودتر ثبت نام نمايند براي ثبت نام به دفتر گروه هاي اموزشي آقاي چراغي مراجعه نماييد.

آخرين مهلت ثبت نام 27 دي ماه 1392

حوزه های سازمانی

دانشکده ها