فراخوان برگزاري كنفرانس بين الملي گردشگري

براي كسب اطلاعات از يكي از معتبرترين كنفرانس هاي گردشگري به ادرس زير مراجعه نماييد

  http://www.ua.pt/invtur

 

حوزه های سازمانی

دانشکده ها