قهرماني تيم فوتسال هيات علمي دانشكده در مسابقات فوتسال كارمندان و استادان دانشگاه

با عرض تبريك به مناسبت قهرماني تيم فوتسال استادان دانشكده در مسابقات فوتسال دانشگاه به اطلاع مي رساند تيم فوتسال استادان دانشكده مقتدرانه با نتيجه پنج بر صفر تيم معاونت مالي اداري را شكست داد و به قهرماني دست يافت بازيكنان تيم كارافريني عبارت بودند از:

 دكتر رسول بيدرام – دكتر بابك صفاري – دكتر علي انصاري – دكتر رضا نصر اصفهاني – دكتر زاهد شفيعي- بهروز غفراني – عليرضا داوري – اكبر عباسپور – فرهاد ابراهيمي-حسين كياني

تيم اداري و مالي : محمد حسين ظريفي – اصغر شاهقليان – محسن زارعان – مهندس حميد مير محمد صادقي – احمد شاهقليان – عليرضا سجاديان – محمد مهدي ابوطالبي – سعيد عظيمي – محمد كتيرايي – منوچهر كياني

 

 

حوزه های سازمانی

دانشکده ها