برگزاري مراسم شب يلدا در دانشكده

به همت دانشجويان دانشكده مراسم شب يلدا ديشب (دوشنبه 25 ادرماه) در سالن امفي تئاتر دانشكده با حضور جمع كثيري از دانشجويان و اساتيد برگزار گرديد. در اين مراسم سه نفر از دانشجويان دانشكده با لباس محلي به اجراي برنامه دو ساعته پرداختند. سخنراني آقاي دكتر طاهري در خصوص شب يلدا، بيان مراسم شب يلدا در شهرهاي مختلف كشورمان توسط دانشجويان شهرستاني، فال كوزه، برگزاري مسابقه و پذيرايي و گرفتن عكس يادگاري از جمله مهمترين بخشهاي اين مراسم بود. رياست دانشكده از تمام دانشجويان دانشكده به ويژه دانشجويان رشته هاي موزه ، مديريت جهانگردي، كارافريني فرهنگي و اقتصاد هنر براي برگزاري اين مراسم و نيز از دانشجويان ساير دانشكده ها به ويژه دانشجويان باستان شناسي و از اساتيد دانشكده مرمت (آقاي دكتر امامي، اقاي دكتر ايرواني و اقاي دكتر عودباشي) و اساتيد دانشكده به دليل حضور گرمشان صميمانه قدرداني نمود.

حوزه های سازمانی

دانشکده ها