برنامه هفته پژوهش دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری

برنامه نهايي سخنرانان هفته پژوهش دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری به شرح زير اعلام مي شود (تمام سخنراني ها در آمفي تئاتر دانشكده واقع در ساختمان خاچيكيان برگزار مي گردد.

ديف

عنوان

سخنران

تاريخ برگزاري

ساعت برگزاري

1

بررسي ماليات بر ارزش افزوده از نظر يك ماليات محلي

خانم نسيم منصوري

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد شهري

شنبه9/9/1392

8:30-9:15

2

تحليل رياضي اثرات سرمايه گذاري هاي دانش بنيان و سرمايه گذاري مخرب زيست محيطي بر درآمد پايدار شهري و اقتصاد استان اصفهان

آقاي مجيد بشيري

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد شهري

شنبه9/9/1392

9:15-10

3

برآورد رانت موقعيتي زمين در شهر اصفهان(نمونه موردي:خيابان رودكي)

خانم اكرم كاظمي

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد شهري

شنبه9/9/1392

10:15-11

نشست تخصصي اقتصاد شهري و پرسش و پاسخ

شنبه9/9/1392

11-11:45

4

کارگاه امكان سنجي و مطالعات بازار  پروژه هاي شهري

آقای علي بدري

شنبه9/9/1392

14-16

5

اقتصاد احياءو مرمت بافت هاي تاريخي

آقای علي بدري

شنبه9/9/1392

16-18

6

نقش سرمايه اجتماعي در كارآفريني

آقاي دکتر محسن غلامي رناني

يكشنبه10/9/1392

8:30-9:15

7

کارآفرینی فرهنگی تعاریف و مفاهیم

آقاي حميد رضا شش جوانی

يكشنبه10/9/1392

9:15-10:30

8

كارآفريني و نقش آن در اقتصاد هنر

خانم هما موذن جمشيدي

يكشنبه10/9/1392

10:45-11:30

9

فرهنگ و گرايش كارآفرينانه: واكاوي مفهوم فرهنگ در  كارآفريني

محمد طغرایی(دانشجوي دكتري)

 بهنام خانی و فائقه امیر خانی

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی فرهنگی

يكشنبه10/9/1392

13-13:20

10

آثار فر هنگي اجتماعی توسعه گردشگری بر جوامع ميزبان

خانم فائقه امير خاني

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی فرهنگی

يكشنبه10/9/1392

13:20-13:40

11

تولید وتوسعه محصول جدید و نوآوری در طراحی فرش(مورد مطالعه:اصفهان)

 

بهاره نويد زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی فرهنگی

يكشنبه10/9/1392

13:40-14

12

نگاهی به پوشش دختران دانشجوی هنر، با توجه به نظریات جامعه­­شناختی درباره­ی مد و زندگی روزمره

خانم آروشا مشتاقی­زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی فرهنگی

يكشنبه10/9/1392

14-14:25

13

چالش های محیط کسب و کار صنایع دستی در ایران

خانم زینب میرزایی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کارافرینی فرهنگی

يكشنبه10/9/1392

14:40-15:05

14

عوامل مؤثر بر مکان یابی محصولات فرهنگی

خانم امینه حکیمی راد
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی فرهنگی

يكشنبه10/9/1392

15:05-15:30

15

تحلیلی بر عوامل موثر بر مصرف کالاهای فرهنگی

خانم سنیه دارابیان
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی فرهنگی

يكشنبه10/9/1392

15:30-15:55

16

بررسی روش های موثر در بازاریابی فرش دستباف ایران

خانم فاطمه مشتاقیان

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی فرهنگی

يكشنبه10/9/1392

15:55-16:15

نشست تخصصي كارافريني و پرسش و پاسخ

يكشنبه10/9/1392

16:15-17:15

17

ارايه تجربيات يك كارآفرين موفق در صنايع دستي

آقای ایوبی

دوشنبه11/9/1392

9:15-8:30

18

رنگ، هنر و طراحی احساس گرا

خانم دکتر مهیار

دوشنبه 11/9/1392

9:15-10:45

19

درآمدي بر اقتصاد هنر و فرهنگ

آقاي علي اعظم محمد بيگي

دوشنبه11/9/1392

10:45-11:30

20

ارايه تجربيات در برگزاري اكسپو و حراجي

آقاي امير عبدالحسيني

دوشنبه11/9/1392

13-14:30

21

طبقه بندی کالاهای فرهنگی و هنری

خانم یاسمین کیانی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد هنر

دوشنبه11/9/1392

15-15:15

22

تجارت الکترونیک و تاثیر آن بر بازار آثار هنری

آقاي صالح غايي

دانشجوي کارشناسی ارشد رشته اقتصاد هنر

دوشنبه11/9/1392

15:15-15:30

23

حلقه های نامرئی اقتصاد و هنر

­خانم تبسم توکلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد هنر

دوشنبه11/9/1392

15:30-15:45

24

بررسی وضعیت بازار کالاهای هنری (نمونه موردي هنرهاي تجسمي نقاشی)

خانم مرضیه السادات حسینی

دانشجوي کارشناسی ارشد رشته اقتصاد هنر

دوشنبه11/9/1392

15:45-16

25

برآورد تابع تقاضاي هنر

خانم مريم مولازاده

دانشجوي کارشناسی ارشد رشته اقتصاد هنر

دوشنبه11/9/1392

16-16:15

26

رتبه بندي انواع روشهاي افزايش درآمد هنرمندان

خانم ربابه ابوطالبي

دانشجوي کارشناسی ارشد رشته اقتصاد هنر

دوشنبه11/9/1392

16:15-16:30

نشست تخصصي اقتصاد هنر و پرسش و پاسخ

دوشنبه11/9/1392

16:30-17:30

27

درآمدي بر كارآفريني فرهنگي

آقاي دكتر علي عطافر

سه شنبه12/9/1392

8:30 -9:30

28

طراحي موزه گرافيك

خانم شادي شهمراديان

دانشجوی کارشناسی رشته موزه داري

سه شنبه12/9/1392

9:30-10:10

29

جام مرودشت

خانم ليلا كلنتري

دانشجوی کارشناسی رشته موزه داري

سه شنبه12/9/1392

10:10-10:50

30

نقوش انساني گچبري هاي قلعه يزدگرد

خانم نيلوفر يزدخواستي

دانشجوی کارشناسی رشته موزه داري

سه شنبه12/9/1392

10:50-11:30

نشست تخصصي موزه و پرسش و پاسخ

سه شنبه12/9/1392

11:30-12

31

مستندسازي در موزه

آقاي دكتر فائق توحيدي

سه شنبه12/9/1392

14-15

32

روش مطالعات تطبيقي در بررسي احياء موزه

خانم دكتر زهره روح فر

سه شنبه12/9/1392

15-16

33

مطالعات تطبيقي سنگهاي مرمرين كشف شده

از منطقه جيرفت و شهر سوخته

آقاي دكتر سيد محمد امين امامي

سه شنبه12/9/1392

16:30-17:30

34

نمونه موفق طرح گردشگری توسعه روستايي

آقاي دکتر غفاري

چهارشنبه13/9/1392

8:30-9:15

35

سند راهبردي بخش گردشگري

آقاي دکتر رسول بيدرام

چهارشنبه13/9/1392

9:15-10:30

36

نمونه موفق کارآفرینی در گردشگری

(گردشگري روستاي گرمه)

آقای مازیار آل داود

چهارشنبه13/9/1392

10:45-11:30

37

بررسي اهميت اثرات آموزش در توسعه پايدار

خانم ها نيلوفر بياتي، مريم عبدالله پور، آذر شاهزماني

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مديريت جهانگردي

چهارشنبه13/9/1392

14-14:25

38

بررسي توسعه گردشگري فرهنگي مذهبي در امامزاده سيد محمد سده

خانم طاهره زارعي

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مديريت جهانگردي

چهارشنبه13/9/1392

14:25-14:50

39

گردشگري بر محور پرتده نگاري و نقش آن دررونق اقتصاد محلي

خانم مژده دلفان آذر

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مديريت جهانگردي

چهارشنبه1/9/1392

14:50-1515

40

معرفي غار دانيال به عنوان جاذبه ي ژئوتوريسمي

خانم ها طاهره تورك چورن و الهام نوروزي

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مديريت جهانگردي

چهارشنبه13/9/1392

15:15-15:40

نشست تخصصي گردشگري و پرسش و پاسخ

چهارشنبه13/9/1392

16-17

41

کارگاه مقاله نویسی

آقاي دکتر سيد محمد امين امامی

پنج شنبه14/9/1392

8-10

42

کارگاه پروپوزال نویسی

آقاي دکتر نعمت الله اکبری

پنج شنبه14/9/1392

10:30-12

43

نشست اقتصاد مسکن

خانم مینو رفیعی

شنبه16/9/1392

8:30-9:15

44

نشست اقتصاد مسکن

آقای فردین یزدانی

شنبه16/9/1392

9:15-10:30

45

نشست اقتصاد مسکن

آقاي دکتررضا نصر اصفهانی

شنبه16/9/1392

10:45-11:30

46

کارگاه مدل سازی تعادل عمومی

آقاي دکتر بابك صفاری

شنبه16/9/1392

14-16

47

كارگاه جمع آوري داده ها در شبكه وب

آقاي دكتر صدر الدين طاهري

شنبه16/9/1392

16-18

48

كارگاه آشنايي با تكنيك تحليل سلسه مراتبي (AHP)

آقاي دكتر رسول بيدرام

خانم هما موذن جمشيدي

سه شنبه 19/9/1392

13-15

49

ساختار و تحليل آماري پرسش نامه

آقاي دكتر حميد بيدرام

سه شنبه 19/9/1392

15-17

پرسش و پاسخ و نقد هقته پ‍ژوهش دانشكده

چهار شنبه 20/9/1392

9-12

حوزه های سازمانی

دانشکده ها